INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

GA d.o.o., u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših, klijenata i poslovnih partnera je GA D.O.O. prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

 

PRIVATNOST PODATAKA

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa GA D.O.O.-om usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. GA D.O.O. ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da GA D.O.O. obrađuje podatke. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa GA D.O.O..

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

GA D.O.O. preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

GA D.O.O. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke GA D.O.O. bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. GA D.O.O. nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

AUTOMATSKI ZABELEŽENE INFORMACIJE (ONE KOJE NISU LIČNI PODACI)

Kada pristupite veb-sajtu GA D.O.O., opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali veb-sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

 

SAGLASNOST

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. GA D.O.O. će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom veb-sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

 

RUKOVODILAC OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

GA D.O.O. je rukovodilac obrade podataka o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. GA D.O.O. kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

GA D.O.O., u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovodioca obrade podataka o ličnosti.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

GA D.O.O. je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovala Službenika za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: isključivo preko naše kontakt strane www.aikidosrbije.org.rs/kontakt/

 

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim  klijentima  da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri klijenata da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

osnovne lične podatke (ime i prezime)

osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)

podatke vezane za korišćenje veb stranice www.gadoo.rs

 

PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI

GA D.O.O. prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričit pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

marketinške aktivnosti GA D.O.O. druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Ga d.o.o.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja

sprečavanje i otkrivanje prevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

 

PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

 

GA D.O.O. preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima GA D.O.O.-a.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani u Republici Srbiji od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci koje je GA D.O.O. prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje GA D.O.O.-a.

OSTVARIVANJE PRAVA

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnsoti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora GA D.O.O.-a ili nadležnom državnom organu.

PRAVO NA PRIGOVOR NADZORNOM ORGANU

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog GA D.O.O.-a, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati e-mailom:

slanjem elektronske pošte preko naše kontakt forme na našoj stranici http://www.gadoo.rs/kontakt-ga-doo-sia-abrasives-srbija/

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

 

AŽURIRANJE INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

GA D.O.O. redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našim stranicama www.gadoo.rs. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

 

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata

Za potrebe pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata robe GA D.O.O. prikuplja sledeće podatke:

ime i prezime

adresa

broj telefona i/ili mobilnog telefona

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane GA D.O.O.-a za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

KOLAČIĆI (“COOKIES”) I PRAĆENJE INTERNET AKTIVNOSTI

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon). GA D.O.O. koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža GA D.O.O. veb stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi GA D.O.O. veb stranicama određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

GA D.O.O. na stranicama sajta www.gadoo.rs veb koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže GA D.O.O. plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.